AddThis Social Bookmark Button

Opening DabDer 2022

Gemeente Den Haag heeft een bijdrage geleverd aan de verbouwing van De Alevitische Culturele Vereniging tot ‘Buurthuis van de Toekomst’. Wethouder Martijn Balster overhandigt op 10 april a.s. een label aan deze Haagse vereniging Dab Der

De Haagse welzijnsorganisatie Alevitische Culturele Vereniging Dab Der heeft in 2018 ingrijpend verbouwing gehad, zodat zij een ‘Buurthuis van de Toekomst’ wordt. De gemeente Den Haag heeft dit initiatief gesteund en wethouder Martijn Balster zal persoonlijk officiële opening gaan doen.

Met het label ‘Buurthuis van de Toekomst’ wordt De Alevitische Culturele Vereniging Dab Der een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt (Den Haag Centrum), die aan activiteiten kan meedoen en zelf ook activiteiten kan organiseren. Een plek “Buurthaven voor alle Hagenaars” waar mensen van verschillende culturele achtergronden, Turks, Westers, jong en oud, elkaar ontmoeten en zich thuis voelen en meer gevarieerde activiteiten kunnen plaatsvinden.

Verbouwing tot ‘Buurthuis van de Toekomst’ De verbouwing was ingrijpend en was in juni 2018 gestart tot eind 2020. Alle vloeren, toiletten en activiteiten ruimtes en keuken is geheel gerenoveerd en vernieuwd. Hiermee kan De Alevitische Culturele Vereniging vanaf heden meer mensen van verschillende komaf en andere maatschappelijke en culturele organisaties verwelkomen en wordt het beter toegankelijk voor alle bezoekers in Den Haag.

Alevitische Culturele Vereniging is een welzijnsorganisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van de Alevietische gemeenschap in Den Haag, in het bijzonder in de regio Den Haag. Zij bestaat inmiddels 27 jaar en zet zich in op het sociaal-maatschappelijk, cultureel en educatief terrein voor jong en oud. Eveneens vervult De Alevitische Culturele Vereniging een brugfunctie tussen enerzijds de Turkse Alevietische gemeenschap en anderzijds Nederlanders, groepen van andere etnische achtergronden en maatschappelijke organisaties in Den Haag. Zij is als ‘Buurthuis van de Toekomst’ een ruimte biedende centrum voor uiteenlopende activiteiten ten behoeve van een kleurrijk Den Haag met respect voor elkaars culturen. Voor meer informatie: www.dabder.nl

________________________________________________________________________________

 

Deel deze post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

© 2014 Dab-Der  |  All rights reserved.