Privacybeleid

[dipl_breadcrumb breadcrumb_layout=”layout2″ _builder_version=”4.10.8″ _module_preset=”default” text_text_color=”#fe7f26″ global_colors_info=”{}”][/dipl_breadcrumb]

Privacybeleid Taal Zuid-Holland
Taal Zuid-Holland gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag (2545JG) aan de Hengelolaan 179, hierna te noemen “Taal Zuid-Holland” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Taal Zuid-Holland verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Taal Zuid-Holland u over de manier waarop Taal Zuid-Holland uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Taal Zuid-Holland worden aangeboden op www.taalzuidholland.nl.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Taal Zuid-Holland gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Taal Zuid-Holland past wat u op www.taalzuidholland.nl ziet aan op uw interesses. Taal Zuid-Holland gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Taal Zuid-Holland verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.taalzuidholland.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Taal Zuid-Holland gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Taal Zuid-Holland.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Taal Zuid-Holland uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Taal Zuid-Holland verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.taalzuidholland.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Taal Zuid-Holland uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Taal Zuid-Holland dat doet.

4. Uw account
In uw account op www.taalzuidholland.nl slaat Taal Zuid-Holland onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses & gegevens over uw eerdere bestellingen.

5. Klantenservice
U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Taal Zuid-Holland registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Taal Zuid-Holland gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Taal Zuid-Holland heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Taal Zuid-Holland samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Taal Zuid-Holland meer wilt ontvangen, kunt u zich telefonisch afmelden.

7. Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Taal Zuid-Holland om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

8. Verbetering van diensten
Taal Zuid-Holland kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Taal Zuid-Holland uitvoeren, geeft Taal Zuid-Holland uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Taal Zuid-Holland gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Taal Zuid-Holland uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Taal Zuid-Holland uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

10. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Taal Zuid-Holland deze gegevens net zoals die van andere klanten van Taal Zuid-Holland.

Artikel 2: Doorgifte aan derden
1. Taal Zuid-Holland geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
2. De doorgifte geschiedt aan een door Taal Zuid-Holland voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Taal Zuid-Holland een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens
3. Taal Zuid-Holland op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens
Taal Zuid-Holland maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Taal Zuid-Holland ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@taalzuidholland.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website

Artikel 5: Cookies
Het is mogelijk dat Taal Zuid-Holland tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.taalzuidholland.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Taal Zuid-Holland
Taal Zuid-Holland heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Taal Zuid-Holland verwerkt ten behoeve van www.taalzuidholland.nl. Taal Zuid-Holland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn
Taal Zuid-Holland bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.taalzuidholland.nl, tenzij Taal Zuid-Holland op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring
Taal Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.taalzuidholland.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.taalzuidholland.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.taalzuidholland.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-09-2021.