Over ons

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Home 9 Over ons

Over DE VERENIGING

Alevietisme is een filosofie, waarbij de mens centraal staat.
 
 DAB-DER is een afkorting voor Den Haag Alevi-Bektasi Kultur Ve Tanitma Dernegi, de Alevitische Culturele Vereniging van Den Haag. Het Alevitisme is een humanistische filosofie, waarbij de mens centraal staat.
 
Het doel van DAB-DER is het zodanig ontwikkelen van activiteiten in een eigen centrum dat dit door alle gezindten kan worden gebruikt. Los van geloof, cultuur en geslacht, is iedereen welkom om gebruik te maken van het centrum. Het centrum moet een logische keuze zijn niet alleen voor bewoners uit de Haagse Schilderswijk en omstreken om te benutten. Ook voor gezondheidszorgers, welzijnswerkers, gemeente-ambtenaren en andere overheidsgelieerde instellingen dat zij ook gebruik kunnen maken van het centrum voor hun werkzaaheden in de wijk.

DAB-DER is al meerdere jaren een zeer actieve vereniging welk ontstaan is vanuit het Alevitische gedachtegoed. Met succes hebben wij al vele projecten in voornamelijk de Haagse Schilderswijk uitgevoerd. Niet alleen gericht op Alevieten, maar voor iedere bewonder van Den Haag en omgeving.

Het succes van de vereniging dankt zich aan twee belangrijke pijlers. Het bestuur, dat zich op een zeer gedreven manier inzet om haar doelen te bereiken en de leden, die zich erg betrokken voelen bij de vereniging. Tot nu toe heeft de vereniging al veel met haar eigen funding kunnen realiseren samen met de leden bijvoorbeeld ook financieel ondersteunen om het geld ten goede te laten komen aan de doelstellingen van de vereniging.
 
Ondersteunen van maatschappelijke vragen.
DAB-DER geeft ondersteuning aan buurtbewoners en haar leden voor diverse maatschappelijke vragen. Denk hierbij aan vragen over huurschuld, werkloosheid, gezinsproblemen of problemen op de werkplek. Bestuurders van Dab.Der bemiddelt of verwijst u indien nodig door naar de juiste instantie, voor bijvoorbeeld werk, taal en muzieklessen als dat nodig is.  Ook kan men uw belangen behartigen bij instanties of organiseert voorlichting bijeenkomsten en coördineert de hulp van die instanties waarmee u te maken heeft of zal hebben.